Dali ,ELLEMEN 201501
Model:Wang Zhuxiaoyin Peibei
Makeup:Yan
Stylist:Dong Jiangwei