SIQIN 2020SS

SIQIN 2020SS Campaign
Model:Liu Lijun
Makeup Artist:Shen Fei
Producer:Wang Xiaoyin